Distal Saplı Peroneus Brevis Kas Flebi İle Bacak Alt Uç Defektlerinin Onarımı

Mithat Akan, Gülden Avcı, Tayfun Aköz

Özet


Bacağın alt 1/3 yumuşak doku kayıpları büyük olduklarında sıklıkla serbest flepler gerektirirken küçük kayıpların kapatılması bölgesel fleplerle sağlanabilir. Peroneus brevis kası ideal yerleşimi itibarı ile distal fibula, anterolateral tibia ve aşil tendonu bölgesi onarımında kullanılabilir. Bacağın distal 1/3yerleşiminde doku defektleri bulunan 6 hastaya distal saplı peroneus brevis kas flebi ile rekonstruksiyon yapıldı. Peroneal arterden köken alan distal yerleşimli vaskuler dal görüldükten sonra kas flebi kaldırıp defektin olduğu bölgeye getirildi ve üzerine kısmi kalınlıktaki deri grefti uygulandı. Hastaların 4 'ünde herhangi bir problem yaşanmazken 1 'inde kısmi, 1 'inde ise tam flep kayıbı izlendi. Hastalar en kısa 1 ay en uzun 8 ay ortalama 5 ay takip edildiler. Hasta ve yara seçimi doğru yapıldığı taktirde distal saplı peroneus brevis kas flebinin bu bölge için uygun bir tercih olabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Kas flebi, distal saplı peroneus brevis , bacak alt uç defektleri.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.