Frey Sendromu'nda Aselluler Dermis İle Tedavi: Olgu Sunumu

Birol Civelek,, Hacer Özcan, Tayyar Selçuk, Selim Çelebioğlu

Özet


Frey Sendromu parotidektomi sonrası sık görülen bir komplikasyondur. Gustatuar terleme olarakta isimlendirilen bu sendromda, parotidektomi alanında yemek yerken rahatsız edici terleme görülmektedir. Frey Sendromu 'nu önlenmesi ve tedavisi için farklı tıbbi ve cerrahi girişimler tanımlanmuştır. Ancak bu girişimler çoğunlukla agressif cerrahi gerektirmekte ya da hasta için ağrılı ve sıkıntı verici olabilmektedir. Botulinum Toksin A uygulaması, anti-kolinerjik ajanların kullanımı, sternokleidomastoid kas rotasyonu, fasya lata transplantasyonu ve dermal, dermo-fat greftler bu girişimlere örnek verilebilir. Bu olgu sunumunda, son yıllarda geniş uygulama alanı bulan asellüler dermis, parotidektomi sonrası gelişen tipik bir Frey Sendromu olgusunda başarılı bir şekilde uygulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Frey Sendomu, parotidektomi, asellüler dermis, alloderm

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.