Burun Ucunun Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi Ve İnterdomal Yağ Yastıkçığı

Eray Copcu

Özet


Rinoplasti ameliyatında istenilen sonucun elde edilmesi ve komplikasyonların en aza indirilmesi, burnun anatomisinin en iyi şekilde bilinmesine ve hastadaki mevcut probleme uygun cerrahi tekniğin seçilmesine bağlıdır. Rinoplasti için başvuran olgunun ameliyat öncesi değerlendirilmesi fizik bakı ve hastanın fotoğrafları ile olmaktadır. Bifid burun yada bulböz burun ucu gibi anomalilerin değerlendirilmesi için herhangi bir objektif radiodiagnostik test tanımlanmamıştır. Bu çalışmada rinoplasti için başvuran 34 olgunun burun uçları ameliyat öncesi ultrasonografi (USG) ile değerlendirilmiş ve interdomal mesafe ve interdomal yağ yastıkçığı boyutları ölçülmüştür. Ameliyat öncesi altı olguda bulböz burun tanısı konmuş olup, bulböz burun olan olgularda interdomal mesafe ve interdomal yağ yastıkçığı boyutları normal olgulara göre daha fazla olduğu saptandı. Tüm olgular açık rinoplasti tekniği ile ameliyat edilmiş olup, interdomal bölge görüntülenmiş, interdomal yağ yastıkçığı tüm olgularda alınmış ve patolojik olarak incelenmiştir. Ameliyat sonrası IYY'nın alınmış olması herhangi bir komplikasyon yaratmadığı görüldü. Burun ucunun USG kullanılarak değerlendirilmesi basit, ucuz ve kolay uygulanabilir bir yöntemdir. İnterdomal yağ yastıkçığı yeni tanımlanmış bir anatomik yapı olup USG ile görüntülenebilmektedir ve bulböz burunun tanımlanmasında objektif bir kriter olarak kullanılabilir. IYY'nın eksizyonu ve interdomal mesafenin düzeltimi açık rinoplasti tekniğiyle daha kolay olacağından, bu bölgenin USG ile ameliyat öncesi değerlendirilmesi cerrahi tekniğin seçimi açısından yol gösterici olabilir. Anahtar Kelimeler: İnterdomal yağ yastıkçığı, rinoplasti, ultrasonografi, açık teknik

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.