Derin İnferior Epigastrik Arter Perforatör Flebi İle Meme Rekonstrüksiyonu

Sühan Ayhan, Yener Demirtaş, Alper Sarı, İlker Yazıcı, Selahattin Özmen

Özet


Perforatör flepler 1980'li yıllarda popüler olmuş kas-deri ve fasya-deri fleplerinin geliştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Kas dokusunun korunmasıyla verici alan morbiditesinin ve fonksiyon kaybının azaltıldığı bu yöntem bir çok klinik durum için öncelikli rekonstrüksiyon yöntemi haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, perforatörflep uygulamalarının gelişimini literatür bilgileri ışığında derlemek ve kliniğimizde gerçekleştirilen perforatör flep uygulamalarını tartışmaktır. Kliniğimizde, Kasım 2001-Temmuz 2003 tarihleri arasında 8 hastada, 10 adet serbest derin inferior epigastrik arter perforatör flebi ile meme rekonstrüksiyonu gerçekleştirildi. Hastalara uygulanan 10 flepten 7'sinde hiçbir sorun gözlenmedi. Bir hastada venöz yetmezlik nedeniyle flep kaybedildi. Birinde arteriyel trombus, diğerinde hematom sebebiyle dolaşım problemi gözlenen iki flep gerekli müdahalelerle kurtarıldı.
Sadece deri-derialtı dokusuna ihtiyaç duyulan rekonstrüksiyonlarda sadece deri-derialtı dokusundan oluşan bir flebin kullanılması ve altındaki kasın bu flebin dolaşımı için feda edilmemesi oldukça mantıklı görünmektedir. Perforatörfleplerin sunduğu geniş alternatifler, özellikle meme rekonstrüksiyonu gibi üç boyutlu defektlerin rekonstrüksiyonunda ve flep kalınlığının dezavantaj oluşturabileceği sığ yaraların kapatılmasında bu flepleri ideal hale getirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Meme rekonstrüksiyonu, Derin inferior epigastrik arter, Perforatör flepler, DIEPOnline ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.