Ekstravazasyon Yaralanmasının Tedavisinde Tıbbi Sülük Kullanımı: Ön Çalışma

Lütfi Eroğlu, İbrahim Orak, Tekin Şimşek

Özet


Ekstravazasyon yaralanması, damar dışına kaçan farmakolojik ajanların doku harabiyeti yapması ile karakterize bir durumdur. Bu tip yaralanmalarının tedavisinde temel amaç doku içine kaçan maddenin azaltılması veya seyreltilmesidir. Yaptığımız çalışmada, ekstravazasyon yaralanmasının tedavisinde tıbbi sülük kullanımını araştırdık. Çalışmaya 12 adet Wistar Albino cinsi sıçan alındı. Sıçanların sırt bölgesinin iki tarafına 1 ml Adriyamisin (1.5 mg/ml) subkutan planda enjekte edildi. 15 dakika sonra, sol tarafta küçük bir alan dezepitelize edilerek sülüğün o bölgeyi emmesi sağlandı. Sağ taraf enjeksiyon alanı kontrol grubu olarak kabul edildi. Ratlar nekroz gelişimi açısından 10 gün takibe alındı. Enjeksiyon sonrası 10. günde derideki nekroz alanları şeffaf milimetrik kağıtla hesaplandı. İstatistiksel analiz Wilcoxon işaret sayıları testi ile yapıldı. Tıbbi sülükle tedavi edilen sol tarafta nekroz kontrol grubu ile karşılaştırıldığında daha azdı ve istatistiksel fark anlamlı idi (p=0.002).Sonuç olarak, yaptığımız deneysel çalışmada ekstravazasyon hasarının erken döneminde tıbbi sülük uygulanması ile dokudaki nekrozun azaldığı gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Ekstravazasyon yaralanması, nekroz, tıbbi sülük.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.