Kliniğimizdeki İlk Kraniyofasiyal Cerrahi Uygulamaları

Ömer Şensöz, Uğur Koçer, Ali Teoman Tellioğlu, Selim Çelebioğlu, Mehmet Mutaf, Kenan Arifoğlu

Özet


Tessier ve arkadaşlarınca 1967 yılında kraniofasiyal deformitelerin definitif düzeltiminin başlatılması ile modern rekonstrüktif plastik cerrahide büyük bir atılım gerçekleşmiş ve daha sonrada çeşitli otorlerin katkılarıyla bu ilerleme sürdürülmüştür. Yine de kraniyofasiyal cerrahi özel teknik donanım ve bir çok değişik tıp branşlarından uzmanlardan oluşan bir ekip gerektirdiği için her plastik cerrahi kliniğinde uygulanmayan bir cerrahi yöntemdir. Ülkemizde de 1970 li yıllardan itibaren sayılı merkezlerde kraniofasiyal cerrahi uygulanmaktadır. Son 8 aydır Ankara NUmune Hastanesi bünyesindeki kliniğimizde beyin cerrahi, göz, çocuk, anestezi ve Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Orthodonti klinikleriyle iş birliğine gidilerek kraniyofasiyal cerrahi uygulmaları başlatılmıştır. Olgu sayımızın sınırlı olmasına rağmen bir devlet hastanesi bünyesinde yer alan kliniğimizde kraniofasiyal cerrahi uygulanabilmesi sevindirici olmasının yanı sıra bu konuda çalışmayı planlayan benzer klinikler içinde ümit verici bir gelişme olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bu sunumuzda kraniofasiyal cerrahi teknik kullanıp tedavi ettiğimiz iki orbital hipertelorizm, bir oksisefali olmak üzere toplam üç olgudan oluşan sınırlı deneyimimiz bir ön rapor olarak takdim edilmektedir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.