Geniş Mandibula Dentijeröz Kistlerin Tedavisinde Kemik Grefti Olarak Kemik Jeli Ve Tri-Kalsiyum Fosfat-Hidroksiapatit Kullanimi

Ersin Ülkür, Bahattin Çeliköz, Fuat Yüksel, Özge Ergün

Özet


Bu çalışmada son zamanlarda geliştirilmiş sentetik kemik materyallerin kullanılması ile tedavi ettiğimiz, patolojik kırık riski taşıyan geniş mandibula dentijeröz kistleri olan hastaların sonuçlarını değerlendirdik. Klinik ve radografik görüntüleri ile biopsi incelemeleri sonucu dentijeröz kist tanısı konmuş 9 hastada kist enükleasyon ve küretajı sonrası dolgu materyali olarak tri-kalsiyum fosfat-hidroksiapatit ve kemik jeli kullanılmıştır. Takip sürelerinde hastalarda nüks veya herhangi bir problemle karşılaşılmamıştır. Bu sentetik materyallerin karışımı ile sorunlu alanda osteokondüksiyon özellik arttırılması yanında yeni kemik oluşumu da artmakta olup radyograflk incelemeler sonucunda kemik bütünlüğünün tam sağlandığı ortaya konulmuştur.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.