Hipertelorizm Cerrahisinde İntrakraniyel ve Ekstrakraniyel Yaklaşımların Birlikte Uygulanması

Yücel Erk, Emin Mavili, Kemal Benli

Özet


Orbital hipertelorizmin cerrahi tedavisi için ekstrakraniyel ve intrakraniyel yaklaşımlar tariflenmişse de bu iki tekniğin birlikte kullanımı periuobital osteotomilerin yapılmasını daha kolaylaştırmaktadır.Kliniğimizde 1989-1992 yılları arasında intrakraniyel ve ekstraniyel tekniklerin birlikte kullanımı ile 5 hipertelorizm olgusu ameliyat edilmiştir.Hastalarda ek deformite olarak: ikisinde nazal ensefalosel, birinde karpus kollozum lipomu, birinde bilateral dudak yarığı saptanmıştır. Ameliyat öncesi ön-arka sefalogramlarda 32-38 mm (Ort. 35.6mm) olarak belirlenen interorbital uzaklık ameliyat sonras 22-28 mm(Ort. 25.6 mm) olarak tesbit edilmiştir. 3 olguda yumuşak dokulara yönelik sekonder ameliyatlar gerekmiştir. 2 olguda ameliyat sonrası erken devrede gözlenen strabismus ve çift görme gittikçe azalarak 6. ayın sonunda kaybolmuştur.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.