Greft Donor Alani Bakiminda Hidrojel Kullanimi

Adem Özkan, Zekeriya Tosun, Sadık Şentürk, Sema Tuncer, Nedim Savacı

Özet


İnce kalınlıkta deri grefti alınması sonrasında greft donö'r alanı yara bakımı; enfeksiyon gelişmesini önlemek, hızlı epitelizasyon gelişmesine yardımcı olmak, ağrıyı azaltmak ve hastanede kalış süresini kısaltmak gibi hastanın yaşam kalitesini artıracak faktörleri sağlamalıdır. Plastik cerrahi kliniklerinde greft donör alanı yara bakımı oklüzif pansumanla yapılmakta ve malzeme olarak da yaygın olarak hazır tülgras kullanılmaktadır.
Kliniğimizde greft donör alan yara bakımı için hazır tülgrasa alternatif olabileceği düşüncesiyle oklüzif bir pansuman malzemesi olan hidrojel kullanılarak enfeksiyon, ağrı ve yara iyileşmesi üzerine etkileri tülgrasla karşılaştırılmıştır. Ocak 1999- Mayıs 2000 yılları arasında çeşitli nedenlerle tedavisi ince kalınlıkta deri greftiyle yapılan 30 hastanın, greft donör alan yara bakımı 15 'inde hidroj el ile ve 15 'inde hazır tülgras ile yapılarak sonuçlar değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, hidrojelle pansuman yapılan hastaların hiçbirinde enfeksiyon görülmemiştir ve ağrı şikayetiyle hiçbirinde analjezik ihtiyacı olmamıştır. Ancak hazır tülgrasa göre epitelizasyonda gecikme olmaktadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.