Estetik Cerrahin Hukuki Sorumluluğu

Özgür Sunay, Ali Kızılkaya, Fahri Mola, Ali Barutçu, Av Emine Çalış Kızılkaya, Av İlknur Gündüz

Özet


Türk Hukuk sisteminde, ne estetik cerrahın ne de hekimin sorumluluğuna ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır, hekim ile hasta arasındaki hukuki ilişki, Yargıtay Kararlarına göre vekalet (tedavi) sözleşmesinin konusunu oluşturmaktadır. Ancak estetik ameliyatlar söz konusu olduğunda , hukuki doktrinde farklı fikirler ileri sürülmüş, Yargıtay ise estetik ameliyatların, eser sözleşmesinin konusu olduğuna ilişkin kararlar vermiştir. Bu çalışmada, estetik cerrahın, eser sözleşmesi kapsamında hukuki görev ve sorumlulukları araştırılmış ve estetik girişimler sonrası oluşabilecek hukuksal sorunların önlenmesine yönelik bilgilendirme amaçlanmıştır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.