Hayvan Isiriğina Bağli Totale Yakin Alt Dudak Defektinin Bilateral Nazolabial Flep İle Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu

Birol Civelek, Fatih Öktem, Selim Çelebioğlu

Özet


Dudağın mukoza, vermilyon ve oral komisürleri içeren geniş defektlerinin rekonstrüksiyonu genellikle zorluk teşkil eder. Literatürde çok sayıda rekonstrüksiyon metodu tanımlanmıştır. Ancak alt dudağın geniş defektleri için tanımlanmış ideal bir metod halen mevcut değildir. Lokal dokuların kullanımı dudak rekonstrüksiyonunun temelini oluşturur. Alt dudak rekonstrüksiyonunda amaç, normale yakın görünüm sağlamak ve oral sfinkter fonksiyonunun devamlılığını oluşturmak olmalıdır. Karapandzic flep, rotasyon flepler, yanak ilerletme flepleri, kompozit nazolabial ve gate flepler alt dudak kısmi defektlerinde en sık kullanılan fleplerdir. Nazolabial flep alt dudak rekonstrüksiyonunda sınırlı olarak kullanılmaktadır. Bu olgu sunumunda, hayvan ısırığı nedeniyle alt dudakta % 100 yakın oluşmuş doku defektinin, bilateral nazolabial flep kullanılarak yapılan rekonstrüksiyonu sunulmuştur.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.