İnferior Piramidal Pediküllü Glandüler Flep İle Meme Küçültme Ameliyatında "Anahtar Deliği" Kalıbının Kullanımına Yeni Bir Yaklaşım

İrfan Özyazgan, Teoman Eskitaşçıoğlu, Halit Baykan, Galip K. Günay

Özet


Inferior piramidal pediküllü glandüler flep yöntemi de dahil bir çökmeme küçültme ameliyatında insizy onların planı için anahtar deliği şeklindeki çizim planı uygulanır. Bu yöntemde kullanılan anahtar deliği kalıbı çiziminin çoğu detayları iyi bilinir. Bununla birlikte, anahtar deliği çizimin kolları arasındaki açıklığın ayarlanması ile ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır ve çeşitli kaynaklarda rezeksiyon miktarına göre, tahminen 8-16cm arasında ayarlanması önerilmektedir. Bu açıklık, memeden yapılacak rezeksiyon miktarını, memenin sonraki şeklini, meme zarflarının büyüklüklerini ve kapandıktan sonraki sutur bölgelerindeki gerginliği doğrudan etkilediğinden önemlidir. Bu çalışmada, çizimi kolaylaştıracak ve her boyuttaki memeye kolayca uygulanabilecekstandardize bir yöntem geliştirilmesi amaçlandı. Geliştirilen yöntemde anahtar deliği kalıbının kolları arasındaki açıklık, meme altı çizgisinde planlanan insizyonun uzunluğu temel alınarak belirlendi. Bu açıklık, kolların uç noktaları ile meme altı insizyonunun medial ve lateraldeki uçları arasında çizilen çizgilerin toplam uzunluğu, meme altı çizgisindeki insizyonun uzunluğuna eşit olacak şekilde ayarlandı. Bu yöntemle yaş ortalaması 31 olan 11 hastada, 19 meme küçültme ameliyatı yapılarak her memeden ortalama 885g rezeksiyon gerçekleştirildi. Hastalardan hiç birinde insizyonların kapatılmasında köpek kulağı oluşmadı, yara açılması görülmedi; hasta memnuniyeti tatminkar idi. Uygulanması kolay olan yöntemin, en azından yeni başlayan cerrahlar için yol gösterici olduğunu düşünüyoruz.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.