Başparmağın Farklı Deformitelerinin Onarımında 1. Dorsal Metakarpal Arter Ada Flebinin Kullanımı

Muhitdin Eski, Mustafa Nişancı, Fatih Zor, Mustafa Şengezer

Özet


Başparmak deformiteleri el fonksiyonlarını önemli derecede bozabilen ve düzeltilmesi oldukça güç olabilen problemlerden birisidir. Bu deformitelerin onarımında değişik lokal flepler kullanılabilmekle beraber, l.dorsal metakarpal arterpediküllü ada flebi başparmağa ait farklı deformitelerin onarımında kullanılabilecek benzer ve yeterli yumuşak doku örtüsü sağlayan önemli bir lokal fleptir. Kliniğimize başvuran 21 hastada, başparmağı ve 1.parmak aralığını ilgilendiren çeşitli deformitelerin düzeltilmesi amacıyla bu flep kullanıldı. Dört hastada 1. parmak amputasyon güdüğünde geç onarım, 5 hastada 1. parmak aralığında yanık sonrası gelişen kontraktür açılması ve 12 hastada da 1. parmakta gelişen deformitelerin düzeltilmesi bu flep kullanılarak gerçekleştirildi. Operasyonlar aksiller anestezi ile ve turnike altında gerçekleştirildi. Tüm flepler duyulu ada flebi olarak kaldırıldı ve alıcı alana aktarıldı. Donör alanlar ise deri greftiyle onarıldı ve problemsiz iyileşti. Bir olguda parsiyel nekroz gelişti. Hastalar ortalama 1.5 yıl takip edildi ve sonuçlar kozmetik vefonksiyel açıdan değerlendirildi. Başparmağın ve 1. parmak aralığının onarımlarında 1. dorsal metakarpal arter ada flebi, pratik ve güvenilir bir flep olamasın yanı sıra tatminkar fonksiyonel ve kozmetik sonuçlarıyla kullanışlı bir alternatiftir

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.