Boutonniere Deformite Onarımında Ekstansör Tenotomi Sonuçlarımız

Muhitdin Eski, Serdar Öztürk, Yalçın Külahçı, Serdar Düzgün, Mustafa Şengezer

Özet


Boutonniere deformitesinin onarımında çok sayıda teknik tanımlanmıştır. Ekstansör tenotomi boutonniere deformite onarımında kullanılabilecek önemli seçeneklerden birisidir. Butonniere deformitesi gelişmiş ancak pasif eklem hareketlerinde kısıtlılık olmayan 18 olguda ekstansör tenotomi tekniği kullanılarak onarım gerçekleştirildi. Operasyonlar aksiller ya da digital blok altınada yapıldı. Orta falanks dorsumunda bayonet tarzı insizyonla girilip ortafalans ortasında bileşik lateral tendon triangular ligamentin hemen distalinde oblik retinakuler ligamanlar proksimalinde kesilip bırakıldı. 6 hafta süre ile splint ve eksersiz uygulandı. Ameliyat öncesi olgularda proksimal interfalangial eklemde ortalama 45 derece ekstansiyon kaybı ve distal falangial eklemde ise 11 derece hiperekstansiyon mevcuttu. Postoperatif takip yaklaşık 15 ay olup proksimal interfalangial eklem ekstansiy onunda ortalama 32 derece, distal falangial eklemde fleksiyonda 41 derece aktif hareket açısı kazanımı elde edildi. Ekstansör tenotomi boutonniere deformite onarımında uygulanması basit, güvenilir ve oldukça kullanışlı bir yöntemdir

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.