Diyabetik Ayak Yaralarına Multidisipliner Yaklaşım: Diyabetik Ayak Konseyi

Kemal Fındıkçıoglu, Yener Demirtaş, Sebahattin Kandal, Sühan Ayhan, Osman Latifoğlu, Cemalettin Çelebi

Özet


Diyabetik ayak yarası (DAY), uzun süreli ve ciddi tedavilere gereksinim göstermesi ve tedavinin birçok bölümü ilgilendirmesi nedeniyle multidisipliner bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Bu nedenle hastanemizde oluşturulan diyabetik ayak konseyi faaliyetleri hakkında bilgi verilecektir. Son bir yıldır hastanemizde yatarak veya ayaktan tedavi gören DAY olan hastalar, haftada bir gün beş bölümün katılımıyla oluşturulan konseyde değerlendirilmekte ve yara iyileşene kadar konseyde takibine devam edilmektedir. Konseyde toplam 85 hasta takip edildi. Yirmi dokuz hastada osteomiy elit tespit edildi (JVagner III- IV) ve yatarak intravenöz antibiyotik tedavisi aldı. On dört hastaya kısmi kalınlıkta deri grefti, ters akımlı homodijital flep veya adipofasyal flep ile rekonstrüksiyon, dört hastaya minör, bir hastaya majör amputasyon uygulandı. Bir hasta sepsis sebebiyle öpere edilemeden kaybedildi. Diğer hastalar lokal yara bakımı ve debridmanlara cevap verdi. Multidisipliner yaklaşım, DAY gibi kronik yaralarda teorik olarak sıklıkla önerilse de, pratikte bunu düzenli şekilde sağlamakta aksaklıklar meydana gelmektedir. Hastalar çoğu zaman tek bir bölüm tarafından değerlendirilmekte veya bölümler arasında uzunca süren konsültasyon trafiğinde mağdur olmaktadırlar. Tüm bunlar, hasta ve hekimin motivasyonunu bozmakta, zaman kaybına ve tedavide başarısızlığa yol açmaktadır. Diyabetik ayak konseyi, önceki yılların sonuçlarıyla karşılaştırıldığında tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldıran, düzenli, sürekli ve hızlı hasta değerlendirmeye zemin hazırlayan, dolayısıyla tedavi süresini kısaltıp, başarıyı artıran bir yöntem olarak sunulmaktadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.