Arteriyel Pediküldeki Kısmi Daralmanın Toplam Flep Kan Akımı Ve Doku Perfüzyonu Üzerine Etkisi

Dilek Bağdatlı, Sebat Karamürsel, Mustafa Deveci, Selçuk Surucu, Zühtü Demir, Selim Çelebioğlu

Özet


Bir ada /lebinin veya serbest flebin yaşayabilirliği öncelikle arteriyel kan akımına bağlıdır. Büyük oranda azalmış veya tamamen durmuş bir akım, flep üzerinde hayati bir etkiye sahiptir, fakat kısmen azalmış bir akımın etkileri açıkça ortaya konulmamıştır. Bir adaflebinin arteriyelpedikülündeki kısmi daralmanın, toplam kan akım miktarını azaltarak iskemiye neden olabileceği hipotezinden yola çıktığımız çalışmamızda; erkek sıçanlarda, iki taraflı arka bacak kompozit flepleri, sadece femoral arter ve femoral ven intakt kalacak şekilde kaldırıldı. Bir tarafta ( deney tarafı) femoral arter ( arteriyel pedikül), rijid bir metal halka ile lümeni %50 daraltacak şekilde eksternal olarak daraltıldı. Kan akım miktarları, elektromanyetik akım ölçer aracılığı ile akut dönemde ve 72. saatte ölçüldü. Diğer tarafta ( kontrol tarafı), kan akım miktarları arteriyel daraltma yapılmaksızın kaydedildi. Histolojik değişiklikler; 72. saatte ışık mikroskopisi ve elektron mikroskopisi aracılığı ile incelendi. Deney tarafında, arteriyel kan akımı akut dönemde ve 72. saatte daha düşük bulundu (p 0.001). Işık ve elektron mikroskobik incelemeler sonucunda kas dokusunda izole alanlar halinde iskemik değişiklikler saptandı. Sonuç olarak, bir ada flebinin arteriyel pedikülündeki daralma, akut ve kısa dönemde, toplam kan akım miktarını azaltarak iskemiye yol açmaktadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.