Doku Genişleticisine Bağlı Kas Nekrozu: Olgu Sunumu

Teoman Eskitaşçıoğlu, İrfan Özyazgan, Atilla Çoruh, Mehmet Özköse

Özet


Doku genişleticisi uygulamaları plastik cerrahi dağarcığına sonradan girmekle birlikte geniş uygulama alanları bulmuş yararlı bir tekniktir. Doku defektlerinin rekonstrüksiyonu için kullanılacak lokal veya uzak fleplere kıyasla donör bölge morbiditesinin azlığı ve doku uyumunun daha iyi olması avantajları arasında sayılabilir. Diğer bölgelerde uygulamalarda görülen bazı güçlükler nedeni ile daha çok baş - boyun bölgesinde ve yanık sekelleri için kullanılmaktadır. Başlıca komplikasyonları enfeksiyon, doku genişleticisinin sönmesi ve üzerindeki deri bütünlüğünün bozulmasıdır. Literatürde nadir komplikasyonlar olarak anaflaksi, kraniyal deformite ve doku genişleticisi altında kraniyal erezyon ve dikenimsi çıkıntı oluşumu yer almaktadır. Doku genişleticinin şişirilmesi sırasında hem üzerindeki deriye ve hem de alttaki dokulara basınç uygulanmaktadır. Bu bildiride verteks bölgesindeki yanığa bağlı skatrisyel alopesik bölgenin tedavisi amacıyla temporal bölgeye yerleştirilen doku genişleticisinin altında kalan temporal kasta görülen kısmi nekroz sunulmakta ve oluşmaması için alınabilecek tedbirler tartışılmaktadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.