Deri Grefti Alınan Donör Alanların Kapatılmasında Collagen Film (Cutycol)

Lütfi Baş, Erdem Yormuk, Sadun Uzel

Özet


Bu araştırmada, 25 donör alan collagen filmle pansuman olarak kapatılmıştır. %88 olguda sonuçlar çok iyi, %8 orta, %4 kötüdür. Collagen fil donör alandan çeşitli zamanlarda ayrılmıştır. (9-16. Günlerde). Ameliyat sonrası 7. Günden itibaren donör alan pembe parlak bir epitelle kaplanmaya başlanmıştır. Yerel olarak adrenalin kullanılması daha iyi sonuçlar vermiştir. Sonuçlar iki önemli noktayı ortaya koymuştur.: donör alan uygulamalardan sonra ağrısızdı, hemşire bakımı azaldı ve zaman alıcı sık pansuman durumu ortadan kalktı.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.