Jinekomasti Tedavisinde Cerrahi Eksizyon-Liposuction Kombinasyonu: Klinik Deneyimlerimiz

Mübin Hoşnuter, Eksak Kargı, Bülent Tekereroğlu, Cem Payaslı, Ahmet IşıkdemirOnline ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.