Duysal İnervasyonlu Lateral Kol Flebi

Kutlu Sevin, Mehmet Ketene, İlker Apaydın, Erdem Yormuk

Özet


Günümüzde doku defektelerinin onarımında, sadece defektin kapatılması değil, tüm fonksiyonların hastaya geri kazandırılması amaçlanmaktadır. Özellikle eldeki defektlerin onarımında artık duysal inervasyon imkanı olan flepler tercih edilmektedir. Bu yazıda, el sırtında travmatik defekt olan hastada, duysal inervasyonlu serbest lateral kol flebi ile yapılan onarım takdim edilmiştir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.