GREFTSİZ SINDAKTİLİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Ersin ÜLKÜR, Cengiz AÇIKEL, Bahattin ÇELİKÖZ

Özet


Geleneksel sindaktili tedavi yöntemlerinde açık kalan yerlerin kapatılması için tam kalınlıkta veya kısmi kalınlıkta deri greftleri gerekmektedir. Deri grefti kullanımına bağlı gelişebilecek sorunlardan kaçınabilmek için uygun vakalarda greftsiz sindaktili onarım yöntemleri akılda bulundurulmalıdır. Bu yazıda bu zamana kadar tarif edilmiş greftsiz sindaktili onarım yöntemleri gözden geçirilmiş ve son gelişmeler özetlenmiştir. Anahtar kelimeler: Sindaktili, deri greftleme, tedavi

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.