BOTULİNUM TOKSİN A: KOZMETİK UYGULAMA VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Ahmet TERZİOĞLU, Doğan TUNCALI, Ayşe YÜKSEL BARUTÇU, Nesrin Tan BAŞER, Gürcan ASLAN

Özet


Botulinum toksini, son 20 yıldır yüz bölgesi kırışıklıklarının tedavisinde kozmetik amaçlı olarak kullanılmaktadır. Toksinin özelliklerinin ve uygulama yöntemlerinin bilinmesi, kozmetik sonucu etkileyen en önemli faktördür. Bu nedenle çalışmamızda, botulinum toksini hakkında literatürü gözden geçirmek ve klinik uygulama tecrübelerimizi sunmak amaçlanmıştır. Botulinum nörotoksini presinaptik nöromusküler bileşkede asetil kolin serbestlenmesini önleyerek iskelet kasında gevşek paralizi oluşturur. Toksininin etkisi doz bağımlı ve geri dönüşümlüdür. Kırışıklıklar, temel olarak cilt yaşlanması, solar etkiler ve mimik kaslarının etkisi ile oluşur ve botulinum toksini uygulaması ile dinamik kırışıklıkların görünümü silikleşir. Toksin, daha iyi kozmetik sonuç elde etmek için estetik cerrahi operasyonlar ile birlikte de kullanılabilir. Kozmetik uygulamalarda gelişen komplikasyonlar, uygulama tekniğine bağlı ortaya çıkar ve etki gibi geri dönüşümlüdür. Biz hastalarımızda botulinum toksini uygulaması ile üst yüz bölgesi kırışıklıklarında tatmin edici sonuçlar elde edildiğini gördük, fakat deneyimlerimiz sonucunda özellikle alt yüz bölgesinde toksin tedavisi yerine diğer yöntemlerin (dolgu materyalleri, lazer gibi) kullanımını tavsiye etmekteyiz. Anahtar Kelimeler: botulinum toksin A, kırışıklık, botox

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.