ALTERNATİF ESTETİK UYGULAMALAR-1: MEZOTERAPİ

Selahattin ÖZMEN, H.Yücel DEMİR, Reha YAVUZER, Kenan ATABAY

Özet


Günümüzde dünya silah ticaretiyle boy ölçüşen estetik ürün ve hizmetler pastasından pay kapma isteği hekim olmayan veya hekim diploması olduğu haldeyeni sunulan her yöntemi çeşitli maddi kaygılar nedeniyle gözü kapalı uygulayan kişilere sıkça rastlamamıza neden olmaktadır. Yeni uygulanmakta olan yöntemlerden bazıları başarılı sonuçlar sunduklarını iddia ederek her geçen gün kullanılabilirliğini artırmıştır. Mezoterapi ve karboksiterapi uygulamalarındaki artış bunların en iyi bilinen örnekleridir. Anesteziye ihtiyaç olmaması, göreceli olarak daha az acı beklentisi, uygulama sürelerinin kısalığı, hastane dışında uygulanması, günlük hayatı kısıtlamaması bu yöntemlere ilgiyi arttırmaktadır. Öte yandan uluslararası tıbbi veri tabanlarında henüz yeterli sayıda araştırma veya karşılaştırmalı sonuçları içeren yayın yoktur. Mevcut yayınların çoğunluğunu, yan etkilerin bildirildiği makaleler oluşturmaktadır. Ancak tekniklerin anlatıldığı ve sonuçların istatistiklerle değerlendirildiği yayın sayısı azdır. Uygulamadaki bu yöntemlerden birçoğu hepimizin karşısına televizyon ve diğer basın yayın organları vasıtasıyla, genellikle gizli reklam teknikleri kullanılarak çıkmaktadır. Bu nedenle Plastik Cerrahların çok büyük bir çoğunluğu bu yeni yöntemler hakkında fazla bilgi sahibi değildir. Bu bağlamda birçoğumuzun bilimsel temellerini tartışmalı gördüğü bu uygulamalar hakkında temel de olsa bir bilgiye sahip olma gerekliliğimiz kaçınılmazdır. Bu nedenle mezoterapi, karboksiterapi ve oksiterapi hakkında iki adet derleme hazırladık ve öncelikle bu tekniklerden en popüleri olan mezoterapi hakkında var olan kaynaklardaki bilgileri bir araya getirerek bu derlemeyi bilgilerinize sunmayı amaçladık. Anahtar Kelimeler: Mezoterapi, komplikasyon, sellülit

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.