FİBULA SEGMENTLERİNİN KIRILMA KUVVETİ ve RİJİDİTE AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: KADAVRA ÇALIŞMASI

Sebat Karamürsel, İlker Üsçetin, Zühtü Demir, İbrahim Tekdemir, Halil İbrahim Açar, Selim Çelebioğlu

Özet


Ağırlık taşıyan kemiklerin rekonstrüksiyonunda kontur restorasyonunu da sağlamak üzere şekil verilebilecek güçlü bir kemik segmentine ihtiyaç duyulur. Vaskülarizefıbula kemik flebi, mandibula ve uzun kemik rekonstrüksiyonunda oldukça sık kullanılır ve bu ihtiyaçlara karşılık verir. Bu çalışmada formalin preserve kadavralardan alınan fibulalar proximal, orta ve distal olmak üzere eşit uzunlukta üç kışıma bölünerek her bir parçanın kırılma kuvveti ve rijiditesi ayrı ayrı test edildi. Fibula orta kısımlarında kırılma kuvveti ve rijidite diğer kısımlardan daha yüksek bulundu (p 0.05). Dinamik bir yük taşıyıcı kemik rekonstrüksiyonu için kullanılacak kemik fleplerinde statik özelliklerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyoruz. Anahtar Kelime: Fibula, Rijidite

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.