EZİLME (CRUSH) YARALANMALI EKSTREMİTENİN GELECEĞİNİ BELİRLEMEDE KRİTİK KARAR (AMPUTASYON/KURTARMA) AŞAMASI VE ÜÇ FAZLI SİNTİGRAFİNİN OLASI ROLÜ

Mehmet BOZKURT, Yalçın KÜLAHÇI, Seyfettin ILGAN, Nuri ARSLAN, Mustafa ŞENGEZER

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.