Beden Dismorfik Bozukluğu : Hayal Edilmiş Çirkinlik

KA Phillips Kısaltarak Çeviren Nalan Gen

Özet


Bu bozuklukta normal beden görünümündeki bir bireyin kendisinde var olduğunu sandığı bir kusurla aşırı uğraşı söz konusundur. Avrupa kaynaklarında yüzyılı aşkın süredir zengin ve renkli geçmişi olan bu bozukluk Birleşik devletlerde pek bilinmemektedir. DSM-III-R a göre, norml beden görünümlü bir bireyin kendisinde varolduğunu sandığı görünüşü ile ilgili bir kusurla aşırı uğraşı bu bozukluğun temel özelliğidir.Hastalar biçimsiz görünen kaşlarından büyük bir burun veya kafa yapısından, küçük cinsel organlardan veya geniş bir ağızdan yakınabilir, bu kusur nedeniyle kendilerini dayanılmaz biçimde çirkin hissedebilirler. Bu aşırı uğraş sürekli ve şiddetli olduğunda hasta toplumsal ilişkilerden uzaklaşır, buzukluğunun düzeltilmesi için deri doktorlarının ve plastik cerrahların sürekli ziyaretçisi olur. DSM-III-R a göre bireye beden dismorfik bozukluğu (BDB) tanısının konabilmesi için belirtilen, sanrısal bozukluğun somatik tipinde olduğu gibi sanrı düzeyinde olmaması, anoreksia nervoza ya da transseksüalizm süreci dışında ortaya çıkmış olması gerekmektedir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.