ALT GÖZ KAPAĞI ve MEDİAL KANTUS ONARIMINDA NAZAL KONDROMUKOZAL FLEP KULLANIMI

Ersin ÜLKÜR, Hüseyin KARAGÖZ, Fatih UYGUR, Fuat YÜKSEL, Bahattin ÇELİKÖZ

Özet


Geniş göz kapağı defektlerinin onarımı, karmaşık anatomik yapısından dolayı güçtür. Alt göz kapağı ve medial kantus bölgesinde oluşan tümörlerin eksizyonu sonrası oluşan defektlerin onarımında nazal kondromukozal flep kullanım tecrübelerimizi aktarmayı amaçladık. Alt göz kapağı ve medial kantus bölgesinde bazal hücreli karsinoma olan, ve eksizyondan sonra oluşan defekt kondromukozal flep ile onarılan 11 hasta değerlendirildi. Tüm hastalarda fonksiyonel ve estetik açıdan kabul edilebilir sonuçlar elde edildi.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.