ALTERNATİF ESTETİK UYGULAMALAR II: KARBOKSİTERAPİ VE OKSİTERAPİ

Selahattin ÖZMEN, H.Yücel DEMİR, Reha YAVUZER, Osman LATİFOĞLU

Özet


Artan sosyoekonomik düzey ve küreselleşmenin bir sonucu olarak estetik görünümün daha da ön plana çıktığı günümüzde estetik cerrahi ve kozmetoloji sektörü büyük ilerleme kaydetmiştir. Ancak anesteziyoloji ve cerrahideki ilerlemelere rağmen hastaların ameliyat korkusu halen sürmektedir. Her ne kadar estetik ameliyat sayısı artsa da bu artış hastaların cerrahi dışı alternatif tekniklere olan talepleri yanında çok düşük miktarda kalmaktadır. Karboksiterapi ve oksiterapi bu yeni alternatif tekniklerden ikisidir. Bu teknikleri uygulayanlar başarılı sonuçlar elde ettiklerini iddia etmektedirler, ancak bu teknikler FDA gibi ciddi kuruluşlar tarafından henüz onaylanmamıştır. Yine de bu uygulamalara olan talep, yapılan reklamlara bağlı olarak, oldukça yüksektir. Uygulamalar için kısa bir sürenin yeterli olması, anesteziye ihtiyaç olmaması, göreceli olarak daha az acı beklentisi, uygulamaların hastane dışında yapılabilmesi ve günlük hayatı kısıtlamaması bu yöntemlere olan ilgiyi arttırmaktadır. Bununla birlikte uluslararası ciddi tıbbi kaynaklarda yeterli sayıda araştırma veya karşılaştırmalı sonuçlar içeren yayın yoktur. Bu nedenle birçok Plastik Cerrah bu yeni yöntemler hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Ne yazık ki, uygulamadaki bu yöntemlerin birçoğu hakkında genellikle televizyon ve diğer basın yayın organları kanalıyla bilgi edinmekteyiz. Birçok Plastik Cerrahın bilimsel temellerini tartışmalı gördüğü bu uygulamaları göz ardı ettikleri ve pek önemsemediklerini de biliyoruz. Ancak olumlu veya olumsuz düşünüyor olsak bile bu yöntemler hakkında temel bir bilgiye sahip olmamız şarttır. Hastalarımızın sorularına doğru ve yeterli yanıt verebilmek, hastalarımızı ve toplumu hatalı olan uygulamalara karşı koruyabilmek için bu gereklidir. Bu derlemede, adını sıkça duyduğumuz yöntemlerden karboksiterapi ve oksiterapi hakkında var olan kaynaklardaki bilgileri bir araya getirerek temel bir bilgi sunmayı amaçladık.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.