GENİŞ TUTULUMLU BİR ENFLAMATUAR LİNEER VERRÜKÖZ EPİDERMAL NEVUS OLGUSU

Birol CİVELEK, Selim ÇELEBİOĞLU, Tayyar SELÇUK, Mustafa DEVECİ

Özet


Epidermal nevus, keratinositlerin aşırı üretilmesiyle ortaya çıkan hamartomadır. Enflamatuar lineer verrüköz epidermal nevus (ILVEN) nadir görülen bir cilt hastalığıdır. ILVEN, lineer yayılımı olan kaşıntılı, eritemli ve verrüköz plaklar oluşturan enflamatuar papüllerden oluşur. Topikal uygulanan ilaçlarlardan cerrahi girişimlere kadar uzanan tedavi metodları mevcuttur. Bu yazıda geniş tutulumu olan bir ILVEN olgusu sunulmaktadır. Daha önce medikal tedaviye rağmen düzelme olmayan olgumuzda eksizyon ve lokal fleplerle rekonstrüksiyon yapılmıştır. Olgumuz geniş tutulumu olması nedeniyle dikkat çekmektedir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.