Dondurulmuş Periferik Sinir Greftlerinde Schwann Hücresi Migrasyonu

Zeki Can, Kutlu Sevin, Erdem Yormuk

Özet


Kültür Schwann hücresi içeren freeze-dried sityatik sinir greftleri, erişkin Fischer ratlarının kesilen siyatik sinir uçlarına anastomoze edildi. Greft içine aksonal büyüme ve direkt aksonal teması önlemek için anastomoz bölgesinde siyatik sinir uçları bağlandı. Greftler 15 günden 6 haftaya dek incelendi. Schwann hücrelerinin kat ettiği mesafe S-100 proteini için immünofloresans tekniği ile değerlendirildi. Greft boyunca ilerleyen Schwann hücreleri Bungner bantlarına benzeyen kolonlar oluşturdular. Schwann hücrelerinin kat ettiği maksimum mesafe 11.5 mm idi ve buna 8. haftada ulaşıldı. Bu mesafe benzer greftlerde kasonaların eşlik ettiği durumda kat edilen mesafenin yaklaşık yarısıdır. Bu yazıda asellüler greftlerdeki daha kısa migrasyon ve bu sonuçların aksonal rejenerasyon için önemi tartışılmaktadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.