Hemanjiomalarda Konsevatif Tedavi Sonuçları

Ömer Şensöz, Güler Gürsu, Onur Erol

Özet


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi bölümüne ait 490 hemanjiomlu hastaya uyguladığımız konservatif tedavi yönteminden elde ettiğimiz sonuçlara göre; A- Dağ Çileği tip hemanjiomlarda konservatif tedaviden elde ettiğimiz iyileşme oranı yüksek olup %98'dir. Bu nedenle de bu tip hemanjiomların tedavisi nadiren cerrahidir. B- Şarap lekesi veya kapiller tip diye tanımladığımız hemanjiomda konservatif tedavi ile gerileyen hiç bir olgu görmedik.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.