DİYABETİK AYAKTA CERRAHİ TEDAVİ: İZLEM FORMUNA DAYALI 500 HASTANIN ANALİZİ

Muzaffer ALTINDAŞ, Uğur Anıl BİNGÖL, Ali KILIÇ, Özgür PİLANCI

Özet


Tıbbi yönü yanında, ekonomik ve insani yönüyle diyabetik ayak yaraları ciddi bir toplumsal sorundur. Tıpta uzun süre ilgisizliğe, bilgisizliğe, vurdumduymazlığa terkedilmiş bir konudur. Eksiklikler, ciddi hatalar, ağır ihmaller vicdanlarda gerekli tepkiyi henüz uyandırabilmiş değildir. Yaklaşık 25 - 30 yıldır yoğun biçimde diyabetik ayak yaraları ile uğraşıyorum. Tedavi ettiğim hasta sayısı 4000-5000 arasındadır. Taşıdığım misyonun sadece hasta tedavi etmek olmadığını, bunun yanında diyabetik ayak konusunda ülkemizle ilgili doğru ve güvenilir epidemiyolojik verileri elde etmeyi de gerektirdiğini anladım. Kazandığım bilgi ve deneyimler doğrultusunda "Diyabetik Ayak İzlem Formu"nu oluşturdum. İzlem formuna bilgi ve bulguların kaydı 2000'li yıllardan itibaren hiçbir yanlışlığa imkan tanımayacak şekilde titizlikle yapıldı. Türk Diyabet Cemiyeti - Türk Diyabet ve Obezite Vakfı Özel Diyabet Hastanesi sadece diyabet hastalarına hizmet veren yataklı bir kurumdur. Bu merkezde tedaviler diyabet ve ayak yarasıyla direkt ve dolaylı ilgili uzmanlar tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. Bu hastanede uzun zamandır iyi yetişmiş deneyimli bir uzman kadrosu çalışmaktadır. Hasta kabulü, tıbbi ve cerrahi tedaviler ve ekip çalışması konularında ciddi bir sorun yaşanmamaktadır. Verilebilecek hizmetin en iyisi burada verilmektedir. Bu nedenlerle bu hastaneyle ilgili verilerin, bizim çalışmalarımızı daha doğru ve gerçek boyutlarıyla ortaya koyacağını düşündük. Bu yazıda "Diyabetik Ayak İzlem Formunun" tanıtımı ve Harbiye Diyabet Hastanesi'nde cerrahi girişim yapılarak tedavisi tamamlanan 500 hastayla ilgili verilerin analizi yapılmıştır

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.