AĞIR DOĞUMSAL PİTOZLU OLGULARIN ONARIMINDA SUPERİOR TABANLI FLEPLE (FRONTAL KAS İLERLETME) FRONTAL ASKI YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE (OTOJEN FASYA İLE) KLİNİK YAKLAŞIMIMIZ

Mehmet BOZKURT, Erol BENLİER, Yalçın KÜLAHÇI

Özet


Blefaroptoz birçok değişik nedene bağlı olarak gelişen ve farklı şiddette kendini gösteren üst göz kapağının anormal düşüklüğüdür. Bugüne kadar birçok cerrahi onarım tekniği tanımlanmıştır. Cerrahi girişiminde ana belirleyici etken ptozis derecesi ve kapak işlevinin miktarıdır. Ağır ptozlarda frontial askı yöntemi birçok cerrahlar tarafından kabul gören cerrahi yöntemdir. Yine aynı şekilde frontal kas ilerletme ağır kongenital ptozlarda başarıyla kullanılmaktadır. Bu klinik çalışmamızda, ağır kongenital ptozu olan 15 olgumuzun (13'ü ekek 2'si bayan ortlama yaş 25+1.2 ) sonuçlarını superior tabanlı flep (frontal kas ilerletme) ve üç bantlı frontal askı yöntemi (tribant fiksasyonu) kullanılarak her iki tekniğin avantaj ve dezavantajları tartışılmaktadır

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.