ÇOCUKLARDA SERBEST ANTEROLATERAL UYLUK FLEP TRANSFERLERİ İLE OLAN TECRÜBELERİMİZ

Ömer ÖZKAN, O. Koray COŞKUNFIRAT, Özlenen DOĞAN, H. Ege ÖZGENTAŞ

Özet


Bu yazıda, anterolateral uyluk flebi transfer edilmiş 16 yaş ve altında 10 hastadaki bulgu ve sonuçlarımız sunulacaktır. Yaşları 3 ile 16 arasında değişen (ortalama 10.6 yaş).8 erkek, 2 kız çocukta 11 anterolateral uyluk flebi transfer edildi. Hastaların On flep alt ekstremite defektleri için kullanılırken, 1 flep üst ekstremite defekti için kullanıldı. Üç hastada flepler primer olarak inceltildi. Üç flep flow through tarzda hazırlandı. İki hastada flepler ayak rekonstrüksiyonu için duyusal olarak kullanıldı. Üç hastada donor saha deri grefti ile kapatılırken diğer yedi hastada donor sahalar primer olarak kapatıldı. Ameliyat sonrası enfeksiyon veya hematom komplikasyonları gözlenmedi. Bir hastada damar anastomozlarının revizyonu gerekti ve işlem sonrası flep kurtarıldı. Anterolateral uyluk flebinin, yetişkinlerde olduğu gibi çocukluk yaş grubunda da belirgin fonksiyonel ve kozmetik üstünlükleri ile birçok yumuşak doku defekti için uygun bir flep seçeneği olduğu inancındayız

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.