AĞIR YANIKLAR SONUCU OLUŞAN MEME DEFORMİTELERİNİN ONARIMI

Dilek ŞENEN, Belgizar AŞÇI, Asuman SEVİN, Dursun ATAKUL, İlsun ÖZKAYA, Bülent ERDOĞAN

Özet


Kız çocuklarında göğüs ön ve lateral duvarı yanıkları; yanığın şiddetine göre meme deformiteleri ile sonuçlanabilir. Böylece meme glandının projeksiyonu skar dokusu tarafından kısıtlanır ve memenin şekli bozulur. Ağır yanıklarda sıklıkla nipple areola kompleksinin kaybı da deformiteye eşlik eder. 2000-2005 yılları arasında kliniğimize ağır yanıklara bağlı göğüs ön duvarında skar dokusu ve kontraktür nedeniyle ileri derecede meme deformitesine sahip yaşları 14-18 arasında değişen 10 kız hasta başvurdu. Tüm hastalarda meme dokusundaki kontraktür bandları serbestleştirilip inframamarian katlantı tekrar oluşturuldu, oluşan defektler kısmi kalınlıkta deri grefti (KKDG) kullanılarak onarıldı ve nipple areola kompleksi rekonstrüksiyonu quadrapod flep ve tam kalınlıkta deri grefti (TKDG) kullanılarak yapıldı. Takiplerde kontraktürden kurtulan meme dokusunun hızla geliştiği görüldü ve meme projeksiyonu sağlandı. Quadrapod flep ve tam kalınlıkta deri grefti ile iyi bir nipple areola projeksiyonu sağlandı

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.