Doku Genişleticileri; 6 Yıllık Klinik Deneyimlerimiz

Figen Özgür, Oya Kocabalkan, Emin Mavili, Yücel Erk, Güler Gürsu

Özet


Hacettepe Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniğinde 1986-1992 yılları arasında doku genişleticilerle tedavi edilen 158 hastanın değerlendirilmesi yapılmıştır. Doku genişleticilerle başarılı bir tedavi için en önemli iki nokta hasta seçimi ve özenli cerrahi planlamadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.