Alt Ekstremite Defektlerinin Onarımında Fasyokutan Fleplerin Kullanım Biçimleri

Naci Karacaoğlan, Hıfzı Velidedeoğlu, Ünal Şahin, Nebil Bozdoğan, Uğur Ercan, Birtan Çiçekci, Yılmaz Türkgüven

Özet


Alt ekstremiteonarımında adale,adale-deri fasyokütan ve serbest doku flepleri kullanılmaktadır. Literatürde değişik biçimde fasyokütan flepler tanımlanmıştır. 1988-1992 yılları arasında değişik lokalizasyonlu 50 alt ekstremite defekti 6 farklı biçimde fasyokütan fleplerle onarılmıştır. 4 olguda flep distal uç nekrozu gözlenmiştir. Distal tabanlı fasyokütan flep uygulamalarının takibinde alt ekstremitede ödem gözlenmiş fakat zamanla kaybolmuştur. Olgular 3 ay-1 yıl takip edilmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.