Palpebral Torbaların Tedavisinde Yeni Yöntem; Septo-orbito-Periostoplasti

Ömer Şensöz, Uğur Koçer, Ayşegül Perçin, Mehmet Mutaf, Kemal Arifoğlu

Özet


Palpebral torbaların tedavisi için yeni bir yöntem sunulmuştur. Bu teknikte septumdan fıtıklaşan intra orbital yağ dokusu orbital kaviteye, anatomik yerine iade edilip, devamlı sütürle septum ya plike edilerek sağlamlaştırılmakta ya da septum transvers olarak insize edildikten sonra periorbita periostuna sütüre edilmektedir. Septo-orbito-periostoplasti adını verdiğimiz bu teknik 1990 şubat, 1992 nisan ayları arasında, 10 hastaya uygulanmıştır. Avantaj, dezavantaj ve sonuçlarımız sunulmuştur.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.