Doğmalık Penis Kıvrıklığı (Hipopadias Olmaksızın Kordi)

Seyhan Çenetoğlu, Can İ. Engin, Ferit Demirkan, Cemalettin Çelebi, Namık K. Baran

Özet


Penisin konjenital olarak ventral yönde kıvrıklığına neden olan kordi, üretra mukozasını çevreleyen dokuların embriyolojik gelişim eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan fibrotik bir dokudur.. Oluşan klinik deformite kurvatör olarak da adlandırlmaktadır. Hipospadias olmaksızın görülen kurvatör anomalisi, hipospadiasla birlikte olan kıvrıklığa oranla daha az sıklıkla görülmektedir. Penisin fetal gelişim devresinde, fizyolojik olduğu kabul edilen kurvatör, doğumla birlikte veya en geç iki yıl içinde kaybolmaktadır. 1983-1992 yılları arasında kliniğimize 13 adet doğmalık penis kıvrıklığı olan hasta başvurmuş ve 12 hasta ameliyat edilmiştir. Makalede uygulanan cerrahi teknikler ve elde edilen sonuçlar sunularak tartışılmış; bütün tiplerde üretranın tüp greft ile rekonstrüksiyonunun gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.