İNGUİNAL BÖLGEDE MUSKULOKUTANÖZ ANTEROLATERAL UYLUK (ALU) ADA FLEBİ İLE REKONSTRÜKSİYON

Ufuk BİLKAY, Gökhan TEMİZ, Cüneyt ÖZEK, Yalçın AKIN

Özet


İnguinal bölgede bulunan kompleks yumuşak doku defektlerinin kapatılması plastik cerrahide sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Söz konusu defektlerin kapatılmasında gövdeden taşınan fleplerin çeşitli nedenlerle kullanılamaması bu bölgenin rekonstrüksiyonunu güçleştirmektedir. İnguinal bölgede gövdeden flep taşınmasının mümkün olmadığı kompleks yumuşak doku defektine sahip iki hastada muskulokutanöz anterolateral uyluk (ALU) ada flebi ile rekonstrüksiyon uygulandı. Hastaların takibinde primer olarak flepten kaynaklanan ya da donör sahayı ilgilendiren bir problem yaşanmadı. Söz konusu flep inguinal bölgenin rekonstrüksiyonunda kolaylıkla kulanılabilecek, donör saha morbiditesi çok düşük olan, muskulokutanöz ya da kutanöz olarak planlanabilen bir cerrahi prosedür olarak öncelikle düşünülmelidir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.