EL DORSUMUNDA GANGLİON KİSTİ İLE KARIŞAN EKSTANSÖR KAS ANOMALİSİ

Yakup ÇİL, Mehmet SEZGİN, Selçuk IŞIK

Özet


Ekstansör digitorum brevis mantis kası el dorsumunda yerleşimli, ekstansör kas anomalisi olarak ortaya çıkan kısa bir kastır. Hareketle ağrıya sebep olmakta ve kas gövdesinin oluşturduğu yumuşak şişlik nedeniyle ganglion kisti ile karışabilmektedir. 21 yaşında el dorsumunda ganglion kisti ön tanısıyla ameliyata alınan ve ekstansör digitorum brevis manus kası olduğu farkedilen olgu sunuldu.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.