KASIK FLEBİ DONOR ALANINA TÜMÖR İMPLANTASYONU

Şükrü YAZAR, Yağmur AYDIN, Akın YÜCEL, M. Zeki GÜZEL

Özet


Agresif seyreden ve lokal nüks olasılığı yüksek tümörlerde, eksizyon sonrası oluşan defektin eş zamanlı onarımında kullanılan fleplerin donör alanları, tümör hücresi ekilme riski
altındadır.
Yetmiş beş yaşında, erkek hasta polikliniğimize sol kasığında iki yıldır iyileşmeyen yara şikayeti ile başvurdu. Hastanın yedi yıl önce sol avucunda beş yıl içinde büyüyen kitle kliniğimizde eksize edilmiş, oluşan defekt sol kasık saplı flebi ile onarılmıştı. Yapılan kasık flebi ameliyattan üç hafta sonra ayrılmıştı. Kitlenin patolojik inceleme sonucu hemanjioendotelioma olarak rapor edilmiş ve cerrahi sınırlarda tümöre rastlanmamıştı.
Kasıktaki tümör eksize edildi ve oluşan defekt, sağ uyluktan alınan kısmi kalınlıkta deri grefti ile onarıldı, ayrıca eş zamanlı inguinal diseksiyon yapıldı. Tümöral dokunun histopatolojik tanısı hemangioendotelioma olarak geldi.
Sonuç olarak, tümör cerrahisi ile eş zamanlı rekonstrüksiyon uygulanan vakalarda, operasyon sırasında tümör hücrelerinin ekilmesini engelleyecek önlemlere dikkat edilmesi ve hastaların geç dönem takiplerinde donör bölgenin de nüks açısından dikkatli kontrol edilmesi uygundur.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.