Bir Vohlfahrtia Magnifica My Asisi Olgusu

Mehmet Ketene, Necmettin Kutlu, Erdem Yormuk, Kürşat Altıntaş

Özet


Uzak Kırsal kesimde yaşayan yaşlı bir hastada, preaurikuler bölgede gelişen gecikmiş bir bazal hücreli korsinom lezyonunda yerleşim kazanan, etkeni Wolfahrtia magnifica olan bir myasis olgusu sunulmaktadır

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.