Cranial Vault Reconstruction For Fronto-Orbital Fibrous Dysplasia Using Split-Cal Varial Bone

Emin Mavili, Yücel Erk, Kemal Benli

Özet


FRONTO-ORBİTAL DİSPLAZİDE "SPLİT KARVARYEL"KEMİK GREFTLERİ İLE KRANIUM REKONSTRÜKSİYONU. Fronto-orbital bölgede yerleşim gösteren fibröz, displazi frontal kabarıklık, orbitanın yer değiştirmesi ve optik sinirin sıkışması gibi bozukluklara yol açabilen ilerleyici bir hastalıktır. Tümörün çıkartılması şekil bozukluğunu düzelteceği gibi basıya bağlı komplikasyonları da önler. Kliniğimizde ön kafa tabanına kadar uzanan bir fronto-orbitaldisplazi olgusu tedavi edilmiştir. Tümörün çıkarılmasından sonra oluşan defekt kalvariumdan alınan tanjensel olarak ikiye ayrılmış kemik greftleri ile onarılmıştır. Tümörün çıkarılması ve kranium rekonstrüksiyonundan sonra tümör yerinde oluşan ölü boşluk ameliyattan sonraki 6. ayda kaybolmuştur. Ameliyat öncesi aşağı doğru 10 mm olarak ölçülen orbita yer değiştirmesi ameliyat sonrası 4 mm'ye inmiştir. Orbitanın normal lokalizasyonuna doğru yer değiştirmesi sonucu ortaya çıkan diplopi 2 ay devam etmiş 4. ayın sonuna doğru da tamamen kaybulmuştur. Ameliyat sonrası devrede hastanın muayenesi ve MRI ile değerlendirilmesi sonucu "split-karvelyel"greftlerin, az resorbsiyona uğrayan kolay şekillendirilen ve bölgenin anatomik yapısına kolayca uyan kemik greftleri olduğu gösterilmiştir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.