"Double Opposing Z-Plasty" İle Damak Onarımı Sırasında Karşılaşılan Güçlükler

Ahmet Torkut, Engin Üstünsoy, Mustafa Aydoğdu, Ahmet Çanga, Koray Coşkunfırat, Yılmaz Türkgüven

Özet


Furlow tarafından tanımlanan "Double Opposing Z-Plasty" yöntemi ile damak yarıklarının her zaman kapatılması mümkün olamamaktadır. Bu çalışmada, kliniğimizdeki damak yarıklı olgularda, yumuşak damak onarımında yadsınamaz üstünlükleri olan bu yönteme ek olarak, tek veya iki taraflı mukoperiostal flep kaldırılmak suretiyle yapılan sert damak onarımının uygunluğu tartışılmaktadır.Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.