KAFI ŞİŞİRİLMİŞ TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NAZOGASTRİK BESLENME TÜPÜNÜN TRAKEAYA GİTMESİNİ ENGELLER Mİ?

Muhitdin ESKİ, İsmail ŞAHİN, Ahmet COŞAR, Mustafa ŞENGEZER

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.