HAMİLELERDE ve LAKTASYONDA BOTULİNUM TOKSİN A UYGULAMALARININ YERİ

Tonguc İşken, Ergin Yücel

Özet


Botullinum toksin, Klostrudium Botulinum bakterisinden elde edilen bir tür toksindir. Estetik amaçlı kullanımından, tedavi amaçlı kullanımına çok geniş bir alanda ve çok yoğun olarak kullanılmaktadır. Üreme çağında kadınlarda da çok sık olarak kullanılmakta beraberinde hamilelikte veya süt vermede Botillinum toksin A kullanılırsa veya yanlışlıkla kullanıldığında ne olur? Sorusu akla gelebilmektedir. Sunulan yazıda bu sorunun cevabı irdelenmiştir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.