BAŞ-BOYUN REKONSTRÜKSİYONU SONRASI ORTAYA ÇIKAN FİSTÜLLERİN TEDAVİSİNDE BOTULİNUM TOKSİNİ KULLANIMI

Yener Demirtaş, Mehmet Çifci, Fatih Söylemez, Ahmet Karacalar

Özet


1970’lerden beri klinik uygulamalarda kullanılan Botulinum toksini günümüzde yoğun bir şekilde estetik amaçlarla uygulanmaktadır. Ancak estetik dışı kullanım endikasyonları da mevcuttur. Kliniğimizde serbest flep ile baş-boyun rekonstrüksiyonu sonrası orokutanöz fistül gelişen iki olguda, parotis salgısını azaltma amaçlı botulinum toksini uygulandı. Toksini uygulamadaki amaç, fistülün debisini azaltarak kapanmasını hızlandırmaktır. Her iki hastada da fistül debisi birkaç günde azalmış, ilk hastada beş gün ve ikinci hastada bir ay sonra fistül tamamen kapanmıştır. Toksinin etkisi doza bağımlı olup geri dönüşümlüdür. Ayrıca uygulanan dokuya göre etki süresi değişebilmektedir. Tükrük bezlerinde bu etki 20 aya kadar sürebilir. Botulinum toksini, tükrük bezlerinin salgısını azaltıcı etkisiyle oro-kutanöz fistüllerin kapanmasını hızlandırmak amacıyla güvenle kullanılabilir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.