Ayak Defektlerinin Onarımında Peroneal Ada Flebinin Kullanımı

Serdar Gültan, Gökhan Adanalı, Murat Emiroğlu, Erdem Yormuk

Özet


AÜTF Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ABD'nda ayak sırtında yumuşak doku defekti bulunan iki hastaya peroneal ada flebi kullanılarak gerekli rekonstrüksiyon sağlanmıştır. Peroneal ada flebi ince bir subkutan yağ dokusunun olması, uzun bir pediküle sahip olması, değişik şekil ve büyüklükte planlanabilmesi gibi çeşitli avantajlara sahiptir. Bu nedenlerle, alt ekstremite defektlerinin rekonstrüksiyonunda peroneal ada flebinin bilinen klasik yöntemlere alternatif olabilecek güvenli bir seçim olabileceği kanısındayız.Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.