Ameloblastoma Olgu Bildirimi

Onur Erol, Abdullah Keçik, K. Güler Gürsu

Özet


Nadir görülen bir hastalık olan "AMELOBLASTOMA"tanısıyla tedavi ettiğimiz bir olgumuzu takdim ettik. 11 yaşındaki bu erkek hastada tümör sol maksilladan kaynaklanmıştı. Geniş lokal eksizyonla kür sağladığımıza inanıyoruz. Literatür bulgularının çoğunluğu, kür konusunda bizim görüşümüzü desteklemektedir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.